Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ-ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Η διαγνωστική προσέγγιση των διάμεσων πνευμονοπαθειών απαιτεί τον έλεγχο πολλαπλών παραμέτρων. Κομβικής σημασίας στάδιο στη διάγνωση είναι η λήψη διαβρογχικών βιοψιών (βιοψίες δηλαδή από το πνευμονικό παρέγχυμα) , που έως τώρα γινόταν με κοινές λαβίδες βιοψίας.
Νέο απόκτημα της ομάδας μας αποτελεί το κρυόδιο μέσω του οποίου  έχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε διαβρογχικές κρυοβιοψίες. Η διαφορά των κρυοβιοψιών έγκειται στο μέγεθός τους, που φτάνει περίπου στο 0,5 εκατοστό και καθιστά δυνατή τη διάγνωση παθήσεων όπως η Ιδιοπαθής πνευμονική Ίνωση που έως τώρα χρειαζόταν κατά κανόνα Χειρουργική βιοψία.


 Οι εφαρμογές του κρυοδίου βεβαία δεν περιορίζονται στις διαβρογχικές βιοψίες αλλά μας δίνουν τη δυνατότητα για διάνοιξη αεραγωγών (debulking), αλλά και ενδοβρογχικών βιοψιών, που αυξάνουν την πιθανότητα διάγνωσης σε ενδοβρογχικούς καρκίνους με νέκρωση.
Image

Search