Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Υγρό Πνεύμονα - Νοσήματα του υπεζωκότα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ
ΥΓΡΟ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ (υπεζωκοτική συλλογή)
Ο πνεύμονας περιβάλλεται από έναν υμένα τον υπεζωκότα. Ο υπεζωκότας έχει δύο πέταλα και ανάμεσά τους υπάρχει ελάχιστη ποσότητα υγρού. Σε παθολογικές καταστάσεις το υγρό μπορεί να αυξηθεί.
Image
Η παρουσία του υγρού μπορεί να είναι ασυμπτωματική και να ανευρεθεί σε τυχαίο έλεγχο ή ο ασθενής μπορεί να έχει βιώσει κάποια συμπτωματολογία όπως δύσπνοια, βήχα, θωρακικό άλγος.
Το υγρό στον πνεύμονα μπορεί να οφείλεται δε διάφορες καταστάσεις όπως καρδιακή ανεπάρκεια, καρκίνος , λοιμώξεις, φυματίωση, συστηματικά νοσήματα, κακώσεις κ.α.
Image
Η προσέγγιση των ασθενών αυτών γίνεται αρχικά με παρακέντηση του υγρού, δηλαδή με μια λεπτή βελόνη παρακεντούμε το θωρακικό τοίχωμα, προσεγγίζουμε τη συλλογή και αναρροφάμε μια ποσότητα υγρού που αποστέλλεται στη συνέχεια για εξετάσεις.
Σε άλλες περιπτώσεις η ποσότητα του υγρού είναι τόσο μεγάλη που πρέπει να παροχετευθεί, δηλαδή είτε να αφαιρεθεί με παρακέντηση η μεγάλη ποσότητα υγρού ή να τοποθετηθεί ένας σωλήνας για λίγες μέρες έως ότου απομακρυνθεί το υγρό.
Image
Όταν η παρακέντηση του υγρού δε μας δώσει απάντηση για την προέλευσή του τότε θα προχωρήσουμε σε θωρακοσκόπηση.
Η αντιμετώπιση του υγρού στον πνεύμονα εξαρτάται από την αιτία που το προκάλεσε.
ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ
Ως πνευμοθώρακας ορίζεται η παθολογική κατάσταση στην οποία εμφανίζεται αέρας μεταξύ των πετάλων του υπεζωκότα (υμένας που καλύπτει εξωτερικά τον πνεύμονα και το θωρακικό τοίχωμα) και οδηγεί σε κατάρρευση τμήματος ή ολόκληρου του πνεύμονα.
Image
Ο πνευμοθώρακας, ανάλογα με την αιτία διακρίνεται σε αυτόματο, τραυματικό και ιατρογενής.
Image
Ανεξάρτητα του αιτίου που τον προκαλεί, το άτομο που παθαίνει πνευμοθώρακα βιώνει συνήθως αιφνίδιο θωρακικό πόνο, δύσπνοια και βήχα. Είναι σύνηθες ακόμα να έχει ταχυκαρδία, ταχύπνοια και χαμηλό    οξυγόνο. Σοβαρή και απειλητική για τη ζωή επιπλοκή του πνευμοθώρακα είναι ο πνευμοθώρακας υπό τάση. Ο πνευμοθώρακας υπό τάση επηρεάζει την καρδιακή λειτουργία και χρήζει άμεσης παρέμβασης.
Η αντιμετώπιση του πνευμοθώρακα στοχεύει στην επανέκπτυξη του πνεύμονα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με χορήγηση οξυγόνου είτε με τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης.

Search