Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εμφύτευση Ενδοπρόθεσης (stent)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STENT

 

Η προσβολή της τραχείας και των μεγάλων βρόγχων από κακοήθειες ή καλοήθεις παθήσεις δεν είναι σπάνια και μπορεί να προκαλέσει σημαντική στένωση έως απόφραξη της τραχείας και των κύριων βρόγχων, ιδιαιτέρως απειλητική για τη ζωή. Τα κυρίαρχα συμπτώματα που βιώνει ασθενής είναι αφόρητη δύσπνοια και συριγμός. Μια τέτοια κατάσταση χρήζει άμεσης αντιμετώπισης από επεμβατικό πνευμονολόγο. Η παρέμβαση στοχεύει στο να διατηρηθεί ανοιχτός ο αεραγωγός.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
με την τοποθέτηση βρογχικών ή τραχειακών ενδοπροθέσεων (stents). Τα stents είναι μικροί σωλήνες μεταλλικοί ή σιλικονούχοι που τοποθετούνται μέσα στον αποφραγμένο αυλό και ασκώντας πίεση τον ανοίγουν.
H απόφραξη τραχείας ή βρόγχου μπορεί πολλές φορές να είναι πολύ επείγουσα κατάσταση. Η βρογχοσκόπηση, η διάνοιξη του βρόγχου και η τοποθέτηση του stent γίνεται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, αφού πρόκειται για ασθενή στον οποίο η παροχή οξυγόνου λόγω της νόσου είναι πλημμελής.
Ο κος Δωρής εξειδικεύεται στο συγκεκριμένο πεδίο κι έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, έχοντας τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει άμεσα τέτοιες επείγουσες καταστάσεις.

Image

Search