Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Επεμβατική Βρογχοσκόπηση

Image

Η επεμβατική βρογχοσκόπηση απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία, για το λόγο αυτό πραγματοποιείται από επεμβατικό πνευμονολόγο.

Επεκτείνοντας τα όρια της χρήσης του απλού βρογχοσκοπίου, το κέντρο βάρους παραμένει στον καρκίνο του πνεύμονα, τη σταδιοποίηση του και την αντιμετώπιση των επιπλοκών του. Ο ενδοβρογχικός υπέρηχος και η διάνοιξη της τραχείας ή κύριου βρόγχου αποτελούν καθημερινότητα στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των καρκινοπαθών.

Βέβαια η  επεμβατική βρογχοσκόπηση μας δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης μεγάλου φάσματος παθήσεων και καταστάσεων όπως η τοποθέτηση βαλβίδων εμφυσήματος για τη θεραπεία του εμφυσήματος,  η αφαίρεση ξένου σώματος, η αντιμετώπιση τραχειοοισοφαγικού ή βρογχοοισοφαγικού συριγγίου και ο έλεγχος αιμορραγίας.

Η διάνοιξη των αεραγωγών από καλοήθεις ή κακοήθεις στενώσεις απαιτεί τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας όπως είναι το laser, το argon plasma, η διαθερμία, η κρυοθεραπεία και η τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stents) .Οι τεχνικές αυτές στα χέρια εξειδικευμένου επεμβατικού πνευμονολόγου κομίζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η χρήση του άκαμπτου βρογχοσκόπιου είναι σημαντικό κομμάτι της επεμβατικής βρογχοσκόπησης. Είναι ένας άκαμπτος, ευθύς και κοίλος μεταλλικός σωλήνας, που λόγω της μεγάλης διαμέτρου του αυλού του μας προσφέρει καλύτερο οπτικό πεδίο, μεγαλύτερη ευχέρεια επέμβασης μέσω του βρογχοσκοπίου, καλύτερο αερισμό του ασθενή. Η χρήση του  είναι ευνοϊκότερη σε ορισμένες καταστάσεις όπως  αφαίρεση ξένου σώματος (ιδίως μεγάλων διαστάσεων), αιμορραγία του τραχειοβρογχικού δένδρου, στένωση της τραχείας, βιοψία από αγγειοβριθείς όγκους με υψηλή πιθανότητα αιμορραγίας, διάφορες βρογχοσκοπικές θεραπευτικές εφαρμογές κ.α και απαιτεί γενική αναισθησία.

Image

Search