Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θερμές & Ψυχρές Τεχνικές

Πρόκειται για τεχνικές που στόχο έχουν τη διάνοιξη του αεραγωγού όταν αυτός αποφράσσεται από όγκους καλοήθεις ή κακοήθεις, ουλώδη ιστό (σύνδρομο μετά από διασωλήνωση) ή ακόμα και από την εισρόφηση ξένων σωμάτων. Οι θερμές τεχνικές δε, έχουν και αιμοστατικό ρόλο.
Η εφαρμογή τους γίνεται με ειδικούς καθετήρες μέσω βρογχοσκοπίου.

ΘΕΡΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Οι θερμές τεχνικές περιλαμβάνουν το las
er, το argon plasma και τη διαθερμία. Πρόκειται για "ηλεκτρικά ρεύματα" που καίνε τους όγκους και ταυτόχρονα προκαλούν αιμόσταση. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό με το laser, εφάμιλλο όμως με τις άλλες δύο τεχνικές, οι οποίες είναι πιο ασφαλείς και πιο οικονομικές.

Image
Image

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ   

 

ΨΥΧΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Η κρυοθεραπεία έχει κύρια εφαρμογή στη διάνοιξη κεντρικών βρόγχων με την εξόρυξη όγκων που αποφράσσουν αυτούς. Χρησιμοποιείται επίσης στη λήψη βιοπτικού υλικού.

Image
ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Search