Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Επαγγελματικά νοσήματα, Επαγγελματικά νοσήματα πνέυμονα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

 

Οι επαγγελματικές ή σχετιζόμενες με την εργασία πνευμονικές ασθένειες αποτελούν παθήσεις που έχουν προκληθεί ή επιδεινωθεί από τα υλικά στα οποία εκτίθεται ένα άτομο στο χώρο εργασίας. 
Ο αντίκτυπος αυτών των ασθενειών είναι υποτιμημένος λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσης. H επαγγελματική ασθένεια μπορεί να εκδηλωθεί άμεσα μόλις ο ασθενής πάει στη δουλειά («πυρετός της Δευτέρας») ή μπορεί να συμβεί σε ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν είναι πλέον στη δουλειά, ωστόσο η ασθένειά τους οφείλεται στην προηγούμενη επαγγελματική τους απασχόληση.
Οι ουσίες στις οποίες μπορεί να εκτεθεί κάποιος είναι οργανικές και περιέχονται στα άλευρα, βαμβάκι, σιτάρι, περιττώματα ζώων και πουλιών ή ανόργανες όπως ορυκτά μέταλλα (αμίαντος), βαρέα μέταλλα (κοβάλτιο), συνθετικές χημικές ουσίες, βαφές κ.α
Τα νοσήματα αυτά περιλαμβάνουν

  • Άσθμα
  • Χρόνια βρογχίτιδα
  • Εγκαύματα από εισπνοή ερεθιστικών ουσιών
  • Διάμεσες πνευμονοπάθειες- πνευμονοκονιώσεις
  • Κακοήθειες πνεύμονα
  • Μεσοθηλίωμα ( κακοήθεια υπεζωκότα)
Image

Search