Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Αφαίρεση Ξένου Σώματος

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

Η εισρόφηση ξένου σώματος συναντάται ιδίως σε άτομα  μεγαλύτερης ηλικίας και η αφαίρεση μπορεί να γίνει είτε με την απλή λαβίδα βιοψίας είτε με ειδικότερα εργαλεία. Χρειάζεται εμπειρία και επιδεξιότητα για να αφαιρεθεί ξένο σώμα,  καθώς λάθος χειρισμοί μπορεί να προωθήσουν το αντικείμενο πιο μέσα και να είναι αδύνατη η αφαίρεσή του. Αν το ξένο σώμα δεν αφαιρεθεί  με βρογχοσκόπηση, τότε η επόμενη επιλογή είναι η χειρουργική επέμβαση.

Image

Search