Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Απλή Βρογχοσκόπηση

ΑΠΛΗ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ
Image
Image

Τι είναι;

Αποτελεί μια ιατρική πράξη που επιτρέπει με τρόπο άμεσο και αξιόπιστο την εξέταση των πνευμόνων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διενεργείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο γιατρό. Πραγματοποιείται με την είσοδο, συνηθέστερα από τη μύτη και σπανιότερα από το στόμα, ενός λεπτού σωλήνα με κάμερα, στο εσωτερικό των πνευμόνων (τραχεία, βρογχικό Δένδρο).

Ποιά είναι η διαδικασία που ακολουθείται;

Γίνεται με μέθη και τοπική αναισθησία με παρουσία αναισθησιολόγου, σε ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα ( βρογχολογικό εργαστήριο) με εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Η βρογχοσκόπηση  δε χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία, παρά μόνο ο ασθενής να είναι νηστικός, εκτός αν λαμβάνει αντιπηκτικά φάρμακα οπότε χρειάζονται ειδικές οδηγίες.

Διάρκεια: Ο μέσος χρόνος διάρκειας της εξέτασης είναι 30-45 λεπτά.

Διαγνωστική βρογχοσκόπηση: ο βρογχοσκόπος κατευθύνει το βρογχοσκόπιο στην περιοχή με τη βλάβη από την οποία λαμβάνει βιοψίες, συλλέγοντας βρογχικές εκκρίσεις και κυτταρολογικό υλικό, τα οποία αποστέλλονται για μικροσκοπική εξέταση και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να δώσει διάγνωση σε πληθώρα παθήσεων.
(λοιμώξεις, κακοήθειες, διάμεσα νοσήματα).

Image

Ποιοι ασθενείς πρέπει να υποβληθούν σε διαγνωστική βρογχοσκόπηση;....
• Ασθενείς με απεικονιστικά ευρήματα στην απλή ακτινογραφία ή στην αξονική θώρακος
• Αιμόπτυση
• Χρόνιος βήχας ανθεκτικός στις θεραπείες

Search