Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ενδοβρογχικός Υπέρηχος

Image
Ο ενδοβρογχικός υπέρηχος (endobronchial ultra sound - ebus) αποτελεί την επανάσταση της τελευταίας δεκαετίας στην προσέγγιση των αναπνευστικών παθήσεων και ιδίως των κακοηθειών του πνεύμονα.
Η αντιμετώπιση του πνευμονικού καρκίνου καθορίζεται από την αρχική πλήρη διάγνωση και ακριβή σταδιοποίηση της νόσου.
Μια βελόνη βιοψίας κατευθύνεται  από ένα βρογχοσκόπιο, με κεφαλή υπερήχων στο άκρο του, ώστε να επικεντρώνεται στο πρόβλημα υπό άμεση όραση.
Έτσι, καθοριστικές λήψεις αποφασίζουν για το αν ο ασθενής θα χειρουργηθεί, για το αν θα λάβει χημειοθεραπεία ή γονιδιακή θεραπεία.
Οι υπάρχουσες μέθοδοι όπως η απλή βρογχοσκόπηση, η αξονική και το pet οδήγησαν πολλούς ασθενείς σε εσφαλμένα μονοπάτια ώστε  η μέθοδος των υπερήχων απέκτησε όχι μόνο συμπληρωματικό αλλά κομβικό ρόλο.
Και όλα αυτά αναίμακτα, χωρίς νοσηλεία και χωρίς επιπλοκές.
Στο εργαστήριό μας εξειδικευμένο προσωπικό υπό την καθοδήγησή μου δίνει άμεσα λύση στο πρόβλημα με τον ασθενή να εξέρχεται τονίζοντας "δεν κατάλαβα τίποτε".
Image

Ο Ενδοβρογχικός Υπέρηχος (EBUS) είναι μια πρωτοποριακή ενδοσκοπική τεχνική διάγνωσης και ακριβούς σταδιοποίησης του πνευμονικού καρκίνου .

Η βρογχοσκοπική αυτή τεχνική επιτρέπει τη διάγνωση δύσκολα προσεγγίσιμων βλαβών του αναπνευστικού συστήματος καθώς και τη διαγνωστική προσπέλαση των λεμφαδένων, που σε άλλη περίπτωση θα απαιτούσαν χειρουργική παρέμβαση.

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ
Η  εφαρμογή του περιφερικού υπερήχου (mini probe) καθιστά εφικτή την προσέγγιση περιφερικών βλαβών που δεν είναι ορατές με το απλό βρογχοσκόπιο. Μέσα από το βρογχοσκόπιο περνά το mini probe το οποίο εντοπίζει την περιοχή της βλάβης και μετά λαμβάνονται από εκεί βιοψίες.  Οι βλάβες αυτές διαφορετικά είναι προσεγγίσιμες με χειρουργική επέμβαση.

Image
Image

Search