Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Έλεγχος Αιμορραγίας

Η αιμόπτυση είναι ένα από τα πιο τρομακτικά συμπτώματα που μπορεί να βιώσει ένας ασθενής και η βρογχοσκόπηση είναι η εξέταση που πρέπει να πραγματοποιηθεί τόσο για τον εντοπισμό όσο και για τον έλεγχο του τμήματος του πνεύμονα που αιμορραγεί. Όταν εντοπιστεί το σημείο της αιμορραγίας θα καυτηριαστεί.
Η βρογχοσκόπηση με τη χρήση άκαμπτου βρογχοσκοπίου κατά τη διάρκεια μεγάλης ενεργού αιμορραγίας επιτρέπει την πολύ καλή επισκόπηση του βρογχικού δένδρου, τον αερισμό του ασθενή  καθώς και την αναρρόφηση του αίματος  και των πηγμάτων. Επίσης, λόγω του μεγάλου αυλού που διαθέτει επιτρέπει τη δίοδο καθετήρων μεγάλης διαμέτρου ακόμα και  ένα εύκαμπτο βρογχοσκόπιο μπορεί να εισαχθεί διαμέσου του αυλού του δίνοντας τη δυνατότητα λεπτομερέστερης εξέτασης των πνευμόνων, αφού έχει ελεγχθεί η αιμορραγία.
Image

Search