Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Χρόνιος Βήχας

Ως χρόνιος βήχας χαρακτηρίζεται ο βήχας που διαρκεί περισσότερο από 8 συνεχείς εβδομάδες. Ο χρόνιος βήχας αποτελεί ένα βασανιστικό σύμπτωμα που οδηγεί πολλές φορές σε σοβαρή μείωση της ποιότητας ζωής ενός ατόμου. Οι επιπτώσεις του χρόνιου βήχα μπορεί να κυμαίνονται από την κοινωνική απομόνωση του πάσχοντος έως και προβλήματα  ακράτειας ούρων  και παρουσίας κηλών.  Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με χρόνιο βήχα μπορούν να βοηθηθούν με τη σωστή διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία.

ΑΙΤΙΕΣ

Εξωτερικοί ερεθιστικοί παράγοντες
Ο συχνότερος παράγοντας που προκαλεί χρόνιο βήχα είναι ο καπνός του τσιγάρου. Η περιβαλλοντική ρύπανση, η ξηρή ατμόσφαιρα, διάφορα αλλεργιογόνα, σκόνη ή εισπνεόμενες χημικές ουσίες, μπορεί να προκαλέσουν επίσης χρόνιο βήχα.

Ενδοθωρακικά αίτια
Τα συχνότερα πνευμονικά αίτια βήχα είναι το άσθμα, το εμφύσημα και η χρόνια βρογχίτιδα. Λιγότερο συχνά αίτια αποτελούν η ο καρκίνος του πνεύμονα, διογκωμένοι λεμφαδένες, πλευριτικές συλλογές (υγρό στον πνεύμονα ), οι διάμεσες πνευμονοπάθειες, η καρδιακή ανεπάρκεια, οι περικαρδίτιδες αλλά  και λοιμώξεις όπως ο κοκκύτης και η φυματίωση των πνευμόνων.

Ανώτερο αναπνευστικό
Χρόνιες παραρρινοκολπίτιδες και οπισθορρινικές εκκρίσεις, εξωτερικές ωτίτιδες, ή φαρυγγικές λοιμώξεις αποτελούν συχνά αίτια χρόνιου βήχα.

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ)
Αρκετά συχνό αίτιο βήχα που συχνά υποτιμάται. Η αναγωγή  γαστρικών υγρών που προκαλείται από χάλαση του γαστροοισοφαγικού σφιγκτήρα, προκαλεί βήχα ανάμεσα σε άλλα συμπτώματα όπως οπισθοστερνικός καύσος και όξινες ερυγές

Άλλα αίτια
• Ορισμένα φάρμακα έχουν ως παρενέργεια τον χρόνιο βήχα με πιο συχνά τους ΑΜΕΑ (αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης) που χρησιμοποιούνται στην αρτηριακή υπέρταση
Ψυχογενής βήχας που είναι ξηρός βήχας.
Ξένο σώμα.

Image
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
Ο ασθενής με χρόνιο βήχα θα πρέπει να ελέγχεται μετά από λεπτομερές ιστοτικό με ακτινογραφία θώρακος, ακτινογραφία κόλπων - προσώπου και σπιρομέτρηση.

Εάν παρόλα αυτά δεν είναι ορατό το αίτιο του βήχα, ο έλεγχος επεκτείνεται στην αξονική τομογραφία θώρακος και στη βρογχοσκόπηση.
Ο ψυχογενής βήχας αποτελεί διάγνωση αποκλεισμού.

Search