Πνευμονική Ίνωση-Βρογχοσκοπική Διάγνωση Χωρίς Χειρουργείο

 Η διαγνωστική προσέγγιση των διάμεσων πνευμονοπάθειων απαιτεί τον έλεγχο πολλαπλών παραμέτρων. Κομβικής σημασίας στάδιο στη διάγνωση είναι η λήψη διαβρογχικών βιοψιών (βιοψίες δηλαδή από το πνευμονικό παρέγχυμα) , που έως τώρα γινόταν με κοινές λαβίδες βιοψίας.
Νεο απόκτημα της ομάδας μας αποτελεί το κρυώδιο μέσω του οποίου  έχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε διαβρογχικές κρυοβιοψίες. Η διαφορά των κρυοβιοψιών έγκειται στο μέγεθός τους, που φτάνει περίπου στο 0,5 εκατοστό και καθιστά δυνατή τη διάγνωση παθήσεων όπως η Ιδιοπαθης πνευμονικη Ινωση που έως τώρα χρειαζόταν κατα κανόνα Χειρουργική βιοψία.

 Οι εφαρμογές του κρυωδίου βεβαια δεν περιορίζονται στις διαβρογχικές βιοψίες αλλα μας δίνουν τη δυνατότητα για διάνοιξη αεραγωγών (debulking), αλλα και ενδοβρογχικών βιοψιών, που αυξάνουν την πιθανότητα διάγνωσης σε ενδοβρογχικους καρκίνους με νέκρωση.

 

Search